Kategoria Uncategorized

NEKROLOG

Po ciężkiej walce z chorobą, 29 kwietnia o godzinie 12:00 zmarła Kinga Praiss – mistrz szkolący uczniów w zawodzie fryzjer Pogrzeb odbędzie się 4 maja 2022 r. o godzinie 13:30 przy polu urnowym numer 5 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.…

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: III 2022 – V 2022Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kw.2021 wynosiło 5995,09 Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2022:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2022 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa…

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: XI I 2021 –II 2022Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kw.2021 wynosiło 5657,30 Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2022:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2022 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa…

UWAGA MŁODOCIANI PRACOWNICY!

Uwaga! Młodociani pracownicy realizujązajęcia praktyczne nadal pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym.Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkółpodstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym.Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymipracownikami mogą odbywać praktyki…

WYNAGRODZENIE UCZNIOWSKIE

Wynagrodzenia uczniowskie : IX-XI 2021Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kw.2021 wynosiło 5504,52 PLN. Szczegółowe informacje w pliku:

NEKROLOG

Po długiej, ciężkiej chorobie zmarł nasz Kolega, Jarosław Senger, Mistrz w zawodzie FOTOGRAF, podcechmistrz Wielkopolskiego Cechu Fotografów, był również Członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu. Msza św. odprawiona będzie w czwartek, 29 lipca, w kościele św. Krzyża na Górczynie o…

ŚWIADCZENIE URLOPOWE

Świadczenie urlopowe okres obowiązywania: od 1.01.2021 do 31.12.2021 Wysokość świadczenia urlopowego nie może przekroczyć odpisu podstawowego na ZFŚS – odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika, z tym że dla zatrudnionych – z wyłączeniem młodocianych – ustala się ją w wysokości proporcjonalnej…

NEKROLOG

W dniu 1 lipca 2021 r. zmarł ś+p Krzysztof Polowczyk, mistrz fryzjerski. Ostatnie pożegnanie odbędzie się 9 lipca 2021 r. o godzinie 11.50 na cmentarzu Junikowo.