List Prezesa WiR z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W związku ze zbliżającym się 𝑫𝒏𝒊𝒆𝒎 𝑬𝒅𝒖𝒌𝒂𝒄𝒋𝒊 𝑵𝒂𝒓𝒐𝒅𝒐𝒘𝒆𝒋 przekazujemy list Pana Marka Skoraszewskiego – Prezesa Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu skierowany do mistrzów szkolących oraz pracodawców zaangażowanych w proces przygotowania zawodowego zawierający życzenia z w/w okazji oraz wyrazy uznania i szacunku za pracę na rzecz kształcenia i wychowania młodzieży.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu dołącza się do powyższych życzeń
i dziękujemy, że są Państwo z Nami!🙂🙂

List Prezesa Wir