UMOWY

UMOWA W CELU PRZYGOToWANIA ZAWODOWEGO

Znalazłeś praktyki w zawodzie rzemieślniczym?
Poniżej dowiesz się jakie dokumenty będą Ci potrzebne, aby dostarczyć do Cechu.

UWAGA! WSZYSTKIE DOKUMENTY WYMAGANE SĄ W ORYGINALE LUB DOKUMENT POŚWIADCZONY ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM.

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
– ukończone 15 lat:

🔹Akt urodzenia lub dowód osobisty
🔹Zdolność od lekarza medycyny pracy- badania wstępne
🔹Świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub
poświadczona kopia)

🔹Dokładny adres zamieszkania i zameldowania wraz z gminą
🔹Świadectwo pracy*

*gdy uczeń przechodzi z innego zakładu

ABSOLWENT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
-mniej niż 15 LAT

🔸Pozytywna opinia z poradni
psychologiczno-pedagogicznej

🔸Akt urodzenia lub dowód osobisty ucznia,
🔸Zdolność od lekarza medycyny pracy-badania wstępne
🔸Świadectwo szkolne (oryginał lub poświadczona
kopia)

🔸Dokładny adres zamieszkani i zameldowania wraz
z gminą

🔸Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka