PILNE – SZCZEPIENIA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/qa-szczepienia-nauczycieli

Dostęp do aplikacji szczepieniowej w „Strefie Pracownika” SIO posiadają wyłącznie szkoły i placówki oświatowe, które zatrudniają lub mają podpisane umowy z następującymi grupami osób uprawnionych do szczepienia w pierwszej kolejności:
nauczyciele wychowania przedszkolnego,
osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela / woźna oddziałowa w przedszkolu,
osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu (również ci niebędący pracownikami szkół),
pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.
Powyższe oznacza, że dostępu do aplikacji nie mają przykładowo: licea ogólnokształcące, młodzieżowe ośrodki sportowe, bursy itp. Niestety nie jest wiadome w tej chwili, kiedy szczepienia ruszą dla pozostałych grup nauczycieli.

W szkołach i placówkach oświatowych, w których jest dostęp do aplikacji szczepieniowej nie będą się wyświetlać nauczyciele, którzy są (rocznikowo) w wieku 60 lat i więcej. Ci nauczyciele będą mogli być zgłoszeni do szczepienia później. Niestety, dokładny termin nie jest w tym momencie znany. Zasada ta dotyczy także instruktorów praktycznej nauki zawodu.
Nie można za pomocą formularza przeznaczonego do rejestracji instruktorów praktycznej nauki zawodu, pomocy nauczyciela, pomocy wychowawcy rejestrować innych osób niż osoby wymienione w grupie osób uprawnionych w pierwszej kolejności (wymienione wyżej).

https://zrp.pl/wlaczenie-nauczycieli-i-instruktorow-praktycznej-nauki-zawodu-do-grupy-priorytetowej-w-narodowym-programie-szczepien-przeciwko-wirusowi-sars-cov-2/