SZCZEPIENIA!!! Ważne informacje!!!!!

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż wczoraj 4 lutego br. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki ukazała się informacja, iż rząd podjął decyzję, że już w drugim tygodniu lutego br. rozpoczną się szczepienia nauczycieli przeciw COVID-19, w tym instruktorów praktycznej nauki zawodu – mistrzów szkolących prowadzących naukę zawodu u pracodawców rzemieślników. W pierwszej kolejności z takiej możliwości będą mogli skorzystać nauczyciele, którzy obecnie prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W kolejnym etapie do tej grupy dołączą nauczyciele uczący w pozostałych klasach.

   Instruktorzy praktycznej nauki zawodu będą zgłaszani na szczepienie przez dyrektora szkoły lub placówki oświatowej w ramach systemu SIO.

   Szczegółowe informacje w tej sprawie można przeczytać na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki, link podajemy poniżej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szczepimysie–w-drugim-tygodniu-lutego-rozpoczynamy-szczepienia-nauczycieli

   W związku z powyższym uprzejmie prosimy o pilne poinformowanie pracodawców-rzemieślników o możliwości szybszego zaszczepienia w ramach grupy nauczycieli i zgłoszenie się instruktorów praktycznej nauki zawodu zainteresowanych szczepieniem bezpośrednio do dyrektora szkoły branżowej I stopnia, do której skierowani są młodociani pracownicy realizujący aktualnie naukę zawodu w tej firmie.

   Zgłoszenie instruktorów praktycznej nauki zawodu do szczepienia będzie możliwe tylko do 10 lutego br.