WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE CZŁONKÓW CECHU

W poniedziałek 10 czerwca br. w sali Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze 📄Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu.

Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie oraz aktywne uczestnictwo!🙂🙂