Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: XII 2023 – II 2024
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kw.2023 wynosiło 7194,95 zł

PROGNOZA SKŁADKI ZUS na 2024 rok
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4676,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na dany rok kalendarzowy: 7794,00 PLN

Szczegółowe informacje Państwo możecie znaleźć w poniższym pliku: