Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: VI 2022 – VIII 2022
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za I kw.2022 wynosiło 6235,22 zł

Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2022:
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2022 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 3553,20 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na dany rok kalendarzowy: 5922 PLN

Szczegółowe informacje Państwo możecie znaleźć w poniższym pliku: