Wynagrodzenia uczniowskie VI-VIII.2024

Wynagrodzenia uczniowskie: VI.2024 -VIII.2024
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za I kw.2024 wynosiło 8147,38 zł

SKŁADKI ZUS na 2024 rok-podstawa wymiaru składki
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarczą w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy: 7824,00 PLN

Szczegółowe informacje Państwo możecie znaleźć w poniższym pliku: