Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu

Władze Cechu

Najwyższym organem Cechu jest Walne Zgromadzenie - zwoływane przynajmniej raz w roku (zwyczajne), najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub w szczególnych przypadkach zwoływane przez Zarząd lub na żądanie ¼ członków (nadzwyczajne). Kompetencje, tryb zwoływania i działania określa Statut. (§ 24-30)

Organ uprawniony do reprezentacji - Zarząd Cechu

Skład:

Stanisław Marczak Cechmistrz
1. Maria Katscher Podcechmistrz
2. Henryk Marciniak Sekretarz
3. Halina Jańczak Skarbnik
4. Mirosława Ogrodowczyk Członek

 

Organ nadzoru - Komisja Rewizyjna

Skład:

1. Zofia Harłożyńska Przewodniczący
2. Elżbieta Kwietniewska
3. Stanisław Meksa


Skład Sądu Cechowego - organ fakultatywny

Skład:

1. Ewa Krawiec Przewodniczący
2. Henryka Donder z-ca przewodniczącego
3. Stanisław Januchowski z-ca przewodniczącego
4. Jolanta Jarmuszkiewicz
5. Grażyna Radolonek-Nowakowska

Kompetencje poszczególnych osób pełniących funkcje w organach Cechu określa Statut (§ 34, 39 i 42).


do 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Użytkowników: /
Wizyt: /
Odsłon: /
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.