SPRAWDŹ WIADOMOŚCI

NEKROLOG

Po ciężkiej walce z chorobą, 29 kwietnia o godzinie 12:00 zmarła Kinga Praiss – mistrz szkolący uczniów w zawodzie fryzjer Pogrzeb odbędzie się 4 maja 2022 r. o godzinie 13:30 przy polu urnowym numer 5 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu. …

Szanowni Państwo!  Mamy zaszczyt zaprosić Was, Waszych Uczniów oraz Współpracowników na kolejną edycję MASTER OF BEAUTY Otwartych Mistrzostw Polski Fryzjersko – Kosmetycznych Poznań 2022, które odbędą się 08 MAJA 2022 r. w Poznaniu, podczas Forum Fryzjerstwa LOOK. Zachęcamy do sprawdzenia swoich umiejętności …

Wynagrodzenia uczniowskie: III 2022 – V 2022Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kw.2021 wynosiło 5995,09 Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2022:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2022 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa …

W dniu 10.03.2022 r. (czwartek) biuro Cechu będzie nieczynne. Zapraszamy w piątek.

Wynagrodzenia uczniowskie: XI I 2021 –II 2022Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kw.2021 wynosiło 5657,30 Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2022:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2022 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa …

Uwaga! Młodociani pracownicy realizujązajęcia praktyczne nadal pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym.Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkółpodstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym.Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymipracownikami mogą odbywać praktyki …