O NASZYM CECHU

HISTORIA CECHU

Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu powstał 1 lipca 1953 roku na podstawie Zarządzenia przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu w sprawie likwidacji Cechów i
Organizacji z dnia 30 czerwca 1953 r. Cech nasz jest kontynuatorem wiekowych tradycji
rzemiosła i Cechów – a mianowicie:
a) Cechu Mistrzów Piekarskich założonych w roku 1253
b) Cechu Rzeźnicko – wędliniarskiego założonego w roki 1257
c) Cechu fryzjerów powstałego w roku 1517
d) Cechu Introligatorów powstałego w roku 1574
Oraz powstałych w obecnym wieku Cechów:
a) Mistrzów Cukierniczych – karmelarsko – czekoladziarskich
b) Mistrzów Budowy Instrumentów Muzycznych
c) oraz Fotografów.

 

Analizując historię i działalność Cechu Rzemiosł Różnych podkreślić należy, iż podstawowym zadaniem tej organizacji była i jest pomoc mistrzom szkolącym, którzy przekazują swoja wiedzę i doświadczenie zawodowe nowym pokoleniom młodych ludzi. Pomoc ta realizowana jest m, innymi poprzez:
a) ustawiczne kształcenie teoretyczne i praktyczne mistrzów szkolących
b) organizacje wyjazdów na targi, konkursy oraz pokazy
c) w delegowaniu najlepszych fachowców do pracy w Komisjach egzaminacyjnych WIR w Poznaniu
d) powołanie od początku istnienia Cechu Klubu Postępu i Techniki Fryzjerskiej – który działa do dnia dzisiejszego
e) współpraca i pomoc szkołom w których pobierają naukę teoretyczną uczniowie członków Cechu

Średniorocznie w Cechu działalność szkoleniową prowadzi około 200 zakładów rzemieślniczych, głównie w branży fryzjerskiej, pozostałe branże to introligatorstwo, poligrafia, fotografowanie, stolarstwo, tapicerstwo oraz mechanika samochodowa. Lata po roku 1989 to czas transformacji społeczno – gospodarczej kraju, czas tworzenia i rozwoju gospodarki wolnorynkowej. Okres ten wymagał od władz Cechu i jego pracowników nowych działań na rzecz zrzeszonych Członków, których przynależność do naszej organizacji miała już charakter dobrowolny. Stąd oferta działań Cechu musiała sprostać nowym wyzwaniom i miała na celu utrzymanie stanu organizacyjnego i pozyskiwanie nowych członków. Charakterystyczne dla tego okresu działania to m.in.:
a) popularyzacja wśród członków Cechu – wiedzy prawno – ekonomicznej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej,
b) organizowanie szkoleń w zakresie nowych technik i technologii,
c) pomoc zakładom rzemieślniczym w zakresie nawiązywania kontaktów międzynarodowych.
d) kształtowanie w mediach i kontaktach z władzami wizerunku rzemiosła jako podstawy gospodarki wolnorynkowej, a zarazem największej szkoły zawodu w Polsce.

WŁADZE CECHU

Zarząd Cechu

Iwona
Wicorek

Członek Zarządu

Halina
Jańczak
skarbnik cechu
Stanisław
Marczak

cechmistrz

Robert
Grzempowski

podcechmistrz

Maria
Katscher

sekretarz zarządu

Komisja
Rewizyjna

Harłożyńska Zofia

Przewodnicząca

Kwietniewska Elżbieta

członek

Meksa Stanisław

członek

sąd
cechowy

Donder Henryka

z-ca przewodniczącej

Januchowski Stanisław

z-ca przewodniczącej

Karwatka Janina
członek

Rada Sekcji
Fryzjerskiej

Sebastian Szafraniak

Przewodniczący

Dorota Cymerys
członek
Lidia Podlewska

członek

Ewa Sławińska Cyga
członek
Violetta Szczecińska

członek

Waldemar Zdanowski

członek

statut cechu

Statut Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu
Tekst jednolity Statutu zatwierdzono w dniu 29 czerwca 2015 r. uchwałą nr 7/2015 Walnego Zgromadzenia Członków Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu.

NAJNOWSZE GALERIE

55-LECIE