EGZAMIN CZELADNICZY 2023

UWAGA!

Uczniowie klas III Szkół Branżowych I Stopnia

Rozpoczął się termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.

Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2023 r. w Izbie Rzemieślniczej

Opłata za egzamin czeladniczy w roku 2023 wynosi 870,25 zł

Załączniki do wniosku:

  1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana na odwrocie, format legitymacyjny)
  2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej
  3. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
  4. Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech
  5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców – dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy
  6. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich kandydatów)

Wniosek oraz załączniki możecie Państwo znaleźć w poniższym pliku: