EGZAMIN CZELADNICZY 2024

UWAGA!

Uczniowie klas III Szkół Branżowych I Stopnia!

Rozpoczął się termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego.

Dokumenty należy złożyć do pierwszego marca 2024 r. w Izbie Rzemieślniczej.

Opłata za egzamin czeladniczy w roku 2024 wynosi 969,46 zł

Terminarz organizacji egzaminów w 2024 r. przedstawia się następująco:

 1. Od 1.02.20204 r. do 1.03.2024 r. złożenie kompletów dokumentów do egzaminów
  (wnioski wraz z załącznikami),
 2. Od 1.04.2024 r. do 30.05.2024 r. – przeprowadzanie egzaminów,
 3. 31.08.2024 r. – ogłoszenie wyników egzaminów,
 4. Od 9.09.2024 r. do 20.09.2024 r. – odbiór osobisty świadectw czeladniczych,
 5. Od 1.09.2024 r. składanie wniosków o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego,
 6. Od 1.10.2024 r. przeprowadzanie egzaminów poprawkowych.

Załączniki do wniosku:

 1. Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana na odwrocie, format legitymacyjny)
 2. Oryginał dowodu opłaty egzaminacyjnej
 3. Kopia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego
 4. Zaświadczenie ukończenia nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech
 5. W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców – należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz ze świadectwami pracy
 6. Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich kandydatów)

Wniosek oraz załączniki możecie Państwo znaleźć w poniższym pliku: