Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu

Władze Cechu

Najwyższym organem Cechu jest Walne Zgromadzenie - zwoływane przynajmniej raz w roku (zwyczajne), najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego lub w szczególnych przypadkach zwoływane przez Zarząd lub na żądanie ¼ członków (nadzwyczajne). Kompetencje, tryb zwoływania i działania określa Statut. (§ 24-30)

Organ uprawniony do reprezentacji - Zarząd Cechu

Skład:

Marczak Stanisław Cechmistrz
1. Grzempowski Robert Podcechmistrz
2. Katscher Maria Sekretarz
3. Jańczak Halina Skarbnik

 

Organ nadzoru - Komisja Rewizyjna

Skład:

1. Harłożyńska Zofia Przewodniczący
2. Kwietniewska Elżbieta
3. Meksa Stanisław


Skład Sądu Cechowego - organ fakultatywny

Skład:

1. Krawiec Ewa Przewodniczący
2. Donder Henryka z-ca przewodniczącego
3. Januchowski Stanisław z-ca przewodniczącego
4. Karwatka Janina
5. Cichoń Adam


Skład Rady Sekcji Fryzjersko Kosmemtycznej

Skład:

1. Sebastian Szafraniak Przewodniczący
2. Dorota Cymerys
3. Lidia Podlewska
4. Ewa Sławińska Cyga
5. Henryka Donder
6. Violetta Szczecińska
7. Waldemar Zdanowski

Kompetencje poszczególnych osób pełniących funkcje w organach Cechu określa Statut (§ 34, 39 i 42).


do 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Wszystkie zasady ich używania wraz z informacjami o sposobie wyrażania i cofania zgody na używanie cookies, opisaliśmy w Polityce Prywatności.