UWAGA MŁODOCIANI PRACOWNICY!

Uwaga! Młodociani pracownicy realizują
zajęcia praktyczne nadal pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym.
Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym.
Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi
pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy
nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację
epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.