Uwaga! zmiany na egzaminie czeladniczym-dział męski

Decyzją Rady Izby z dniem 1 lutego 2024 została wprowadzona jeszcze jedna zmiana w zakresie przebiegu etapu praktycznego egzaminu.

Zmiana polega na wprowadzeniu dowolności na dziale męskim i dopuszczenia wykonywania zadań egzaminacyjnych na główce treningowej lub na modelu.

Wykonanie zadań egzaminacyjnych na dziale damskim nie ulega zmianie – odbywa się na co najmniej jednej główce treningowej.

Poniżej załączamy aktualny wykaz zmian

Więcej informacji na temat egzaminu, zakresu wymagań obowiązującego na części ustnej i pisemnej egzaminu można znaleźć w informatorze dla kandydatów przystępujących do egzaminu, który dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html