Współpraca Cechu z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Śpieszymy do Państwa z informacją, iż w dniu 13.02.2024 r. Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu zawarł umowę partnerską z Centrum Wsparcia Rzemiosła, Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu, dzięki której wspólnie będziemy mogli wspierać rozwój rzemiosła wśród młodzieży oraz kształcić nowe pokolenia rzemieślników. 💪🧑‍🔧💇‍♀️📷🚗🪛📖