Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: IX 2023 – XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kw.2023 wynosiło 7005,76zł

Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2023:
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4161,00 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na dany rok kalendarzowy: 6935,00 PLN

Szczegółowe informacje Państwo możecie znaleźć w poniższym pliku:

wynagrodzenie IX-XI 2023