Wynagrodzenia uczniowskie III-V.2024

Wynagrodzenia uczniowskie: III.2024 -V.2024
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kw.2023 wynosiło 7540,36 zł

SKŁADKI ZUS na 2024 rok
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 4694,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek
na dany rok kalendarzowy: 7824,00 PLN

Szczegółowe informacje Państwo możecie znaleźć w poniższym pliku: