Zmiana w części praktycznej egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer!

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu uprzejmie informuje, iż od 1 stycznia 2024 r. wprowadzona zostaje nowa formuła etapu praktycznego egzaminu czeladniczego w zawodzie fryzjer.
Zmiana polega na skróceniu przebiegu egzaminu i wprowadzeniu dwóch obowiązkowych zadań egzaminacyjnych oraz jednego ustalanego w dniu egzaminu w trybie losowania.

Poniżej zamieszczamy szczegółową informację o przebiegu etapu praktycznego egzaminu:

Więcej informacji na temat egzaminu, zakresu wymagań obowiązującego na części ustnej i pisemnej egzaminu można znaleźć w informatorze dla kandydatów przystępujących do egzaminu, który dostępny jest pod poniższym linkiem:
https://www.irpoznan.com.pl/strona,pytania-egzaminacyjne.html