Kategoria Uncategorized

EGZAMIN CZELADNICZY 2023

UWAGA! Uczniowie klas III Szkół Branżowych I Stopnia Rozpoczął się termin składania wniosków o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego. Dokumenty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2023 r. w Izbie Rzemieślniczej Opłata za egzamin czeladniczy w roku 2023 wynosi 870,25 zł…

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: XII 2022 – II 2023Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kw.2022 wynosiło 6480,67 zł Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2023:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie…

UWAGA – BIURO NIECZYNNE

W dniu 23.12.2022 r. (piątek) biuro Cechu będzie nieczynne. Zapraszamy we wtorek 27.12.2022. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu!

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: IX 2022 – XI 2022Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kw.2022 wynosiło 6156,25 zł Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2022:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2022 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie…

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: VI 2022 – VIII 2022Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za I kw.2022 wynosiło 6235,22 zł Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2022:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2022 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie…

NEKROLOG

Po ciężkiej walce z chorobą, 29 kwietnia o godzinie 12:00 zmarła Kinga Praiss – mistrz szkolący uczniów w zawodzie fryzjer. Pogrzeb odbędzie się 4 maja 2022 r. o godzinie 13:30 przy polu urnowym numer 5 na cmentarzu Junikowo w Poznaniu.…