Kategoria Uncategorized

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: XII 2023 – II 2024Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za III kw.2023 wynosiło 7194,95 zł PROGNOZA SKŁADKI ZUS na 2024 rokPodstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa…

Święto Fryzjerów 22.10.2023r.

W niedzielne południe, 22 października br. w murach Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyły się zorganizowane przez Radę Sekcji Fryzjersko-Kosmetycznej oraz Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu uroczyste obchody Święta Fryzjerów. Była to także, według tradycji, okazja do pasowania na czeladników-…

List Prezesa WiR z okazji Dnia Edukacji Narodowej

W związku ze zbliżającym się 𝑫𝒏𝒊𝒆𝒎 𝑬𝒅𝒖𝒌𝒂𝒄𝒋𝒊 𝑵𝒂𝒓𝒐𝒅𝒐𝒘𝒆𝒋 przekazujemy list Pana Marka Skoraszewskiego – Prezesa Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu skierowany do mistrzów szkolących oraz pracodawców zaangażowanych w proces przygotowania zawodowego zawierający życzenia z w/w okazji oraz wyrazy uznania i…

Święto Fryzjerów 22.10.2023r.

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu wraz z Radą Sekcji Fryzjersko – Kosmetycznej współorganizatorem Święta Patronki Fryzjerów św. Marii Magdaleny uprzejmie zaprasza Członków Cechu  do udziału w uroczystym obchodzie Święta Fryzjerów w dniu 22 października 2023 o godz. 12.oo Spotkanie…

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: IX 2023 – XI 2023Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za II kw.2023 wynosiło 7005,76zł Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2023:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa…

Informacja z Ministerstwa Rozwoju i Technologii

Szanowni Państwo, przekazujemy informację z Ministerstwa Rozwoju i Technologii o zbliżającym się upływie ważności bezterminowych zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych. Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdziecie Państwo w załączniku oraz dostępne są na stronach właściwych jednostek dozoru…

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: VI 2023 – VII 2023Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za I kw.2023 wynosiło 7124,26 zł Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2023:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie…

Wesołych Świąt Wielkanocnych!

Cech Rzemiosł Różnych w Poznaniu życzy zdrowych, pełnych spokoju i nadziei Świąt Wielkanocnych, wiosennego optymizmu, wiary w lepsze jutro, wielu ciepłych i radosnych chwil z najbliższymi.

Wynagrodzenia uczniowskie

Wynagrodzenia uczniowskie: III 2023 – V 2023Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kw.2022 wynosiło 6733,49 zł Przewidywane informacje: ZUS – ubezpieczenie społeczne 2023:Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących działalność gospodarcza w 2023 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie…

NEKROLOG

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 27.01.2023r. zasnął w Bogu długoletni Kolega i sponsor konkursów uczniowskich w zawodzie fryzjer przy Cechu Rzemiosł Różnych w Poznaniu, śp. MICHAŁ SKRZYPCZAK. Msza Święta odbędzie się dnia 01.02.2023r. o godzinie 11:00 w kościele…